Thema'r Cyfnod Sylfaen yr hanner tymor diwethaf oedd 'Cuddfannau a Dant y Llew.' Fel rhan o'r prosiect, buodd y plant yn brysur iawn yn paratoi ar gyfer parti llawn hwyl ar gyfer y Gryffalo a'i ffrindiau.