Ar y 15fed o Ebrill 2015, bu disgyblion blwyddyn 5 & 6 yn ffodus iawn i dderbyn hyfforddiant cymorth cyntaf gan PCSO Eleri ac Alice. Mwynhaodd y plant y profiad yn fawr iawn; diolch yn fawr iawn i PCSO Eleri ac Alice.