Fel yr ydym i gyd yn gwybod, mae'r Etholiad wedi hen fod erbyn hyn, ond roedd yn ddiwrnod pwysig i ni yn yr ysgol Ddydd Gwener Ebrill 24ain pan gaswon 'Ffug Etholiad' ein hunain. Blwyddyn 5 & 6 oedd yr ymgeiswyr wedi eu rhannu'n wahanol bartïon. Roedd angen iddynt berswadio disgyblion a staff yr ysgol taw nhw byddai'r parti orau i redeg Gymru fach.Cafwyd araith gan bob parti cyn i'r disgyblion a staff gael y siawns i bleidleisio. Roedd y canlyniad yn agos iawn ond 'Y Welsh Union' ddaeth i'r brig y tro hwn. Pwy a ŵyr - efallai bod gwleidyddion y dyfodol yn ein plith!

Cliciwch ar y cysylltiad isod er mwyn darllen yr araith buddugol.

Please click to open