Cyrhaeddodd Cwpan mwyaf mawreddog Rygbi - Cwpan Webb Ellis- yn Llambed ar fore Dydd Mawrth 29ain o Fehefin. Bu disgyblion o flwyddyn 5 & 6 yn ddigon ffodus i fynychu twrnamaint rygbi yn y man lle leolir y Cwpan, yn ogystal â chael llun.

IMG 0052 IMG 0055 IMG 0058 IMG 0064 IMG 0065 Hana And Ellie DSCF2810